Het Kaf en Het Koren

In 2011 was het wereldnieuws: bijbelleraar en radiopresentator Harold Camping voorspelde dat op 21 mei de Dag des Oordeels plaats zou vinden. Gelovigen zouden worden opgenomen in de hemel. Alleen documentairemakers Stefan Wittekamp en Suzanne Arts is het gelukt door de dringen in deze bijna sektarische groepering. Van dichtbij legden zij de hoop, de angst en de eenzaamheid van drie gelovigen vast op film. Dit geeft een unieke blik op de denkwijze van sekteleden Adrienne, Michael en Candace en hun gezinnen. Vol spanning en onzekerheid leven zij toe naar de Dag des Oordeels. Hun handelen is nauwelijks te begrijpen voor de ‘ongelovige’ buitenwereld. Een wederzijds gevoel van onbegrip en afstand is het onvermijdelijke gevolg. En daarmee lijkt de scheiding tussen kaf en koren zich al te voltrekken ver voor de Dag des Oordeels aanbreekt. Hoe kon een fundamentalistisch idee van een radiopresentator leiden tot zoveel verwarring, verlatenheid en schrijnende vervreemding van de samenleving?

Voor meer informatie: stefan[at]louterfilm.nl

 

louterfilmeo

 

Voor meer informatie: Stefan Wittekamp | Download filmposter | Website componist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,